Tavaramerkit

Tietosuojaseloste

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Verkkokaupan www.hennaserai.com henkilötietojen hallitsija on OÜ Hennaserai (rekisterinumero 11541176), osoite: Näituse 36-8, 50407 Tartto, Viro, puhelin +372 5669 7357 ja sähköposti info@hennaserai.com.

Mitä henkilötietoja käsitellään

nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
toimitusosoite;
pankkitilin numero;
tavaroiden ja palveluiden kustannukset ja maksuihin liittyvät tiedot (ostohistoria);
asiakastuen tiedot.


Miksi henkilötietoja käsitellään

Henkilötietoja käytetään hallitsemaan asiakkaan tilauksia ja toimittamaan tavaroita.
Ostohistorian yksityiskohtia (ostopäivämäärä, tavarat, määrä, asiakkaan tiedot) käytetään ostettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenvetojen laatimiseen ja asiakkaiden mieltymysten analysointiin.
Pankkitilin numeroa käytetään korvaamaan asiakkaalle suoritetut maksut.
Henkilötiedot, kuten sähköposti, puhelinnumero ja asiakkaan nimi, käsitellään tavaroiden ja palveluiden tarjoamiseen liittyvien kysymysten käsittelemiseksi (asiakastuki).
Verkkokaupan käyttäjän IP-osoite tai muut verkkotunnukset käsitellään verkkokaupan tarjoamiseksi tietoyhteiskunnan palveluna ja verkkokäyttötilastoja varten.


Oikeudelliset perusteet

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi.
Henkilötietoja käsitellään laillisten velvoitteiden täyttämiseksi (kuten kirjanpito ja kuluttajavalitusten ratkaiseminen).
Tietoja käsitellään asiakkaan suostumuksella seuraavien toimintojen suorittamiseen: tehdä ostoanalyysejä, myydä tavaroita ja tarjota palveluita


Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötiedot siirretään verkkokaupan asiakastukeen ostojen ja ostohistorian hallitsemiseksi ja asiakkaiden mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.
Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite välitetään asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle. Kun tavarat toimitetaan kuriirilla, myös asiakkaan osoite lähetetään yhdessä yhteystietojen kanssa.
Jos verkkokaupan tilejä pitää palveluntarjoaja, henkilötiedot välitetään palveluntarjoajalle kirjanpito-operaatioiden suorittamiseksi.
Henkilötietoja voidaan välittää tietotekniikan palveluntarjoajille, jos se on välttämätöntä verkkokaupan toimivuuden takaamiseksi tai datan ylläpitämiseksi.


Turvallisuus ja pääsy tietoihin

Henkilötietoja tallennetaan Rolleri Äritarkvara OÜ -palvelimille, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueen valtioiden alueella. Tietoja voidaan siirtää maihin, joiden tietosuojatasot Euroopan komissio on arvioinut riittäviksi, ja Yhdysvaltojen yrityksille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -kehykseen.
Verkkokaupan henkilökunta voi tutustua henkilötietoihin verkkokaupan käyttöön liittyvien teknisten ongelmien ratkaisemiseksi ja asiakastuen tarjoamiseksi.
Verkkokauppa toteuttaa asianmukaiset fyysiset, organisatoriset ja tietoturvatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamisesta tai luvattomalta käytöltä ja paljastamiselta.
Henkilötiedot siirretään verkkokaupan tietojen käsittelijöille (kuten kuljetus- ja tiedon isännöintipalvelujen tarjoajille) ja käsitellään verkkokaupan ja käsittelijöiden välillä tehtyjen sopimusten nojalla. Käsittelijöiden on varmistettava asianmukaiset suojatoimenpiteet henkilötietojen käsittelyssä.


Henkilötietojen saatavuus ja oikaiseminen

Henkilötietoihin pääsee käsiksi ja oikaistaksesi verkkokaupan käyttäjäprofiilissa. Kun osto on tehty ilman käyttäjätiliä, henkilötietoihin pääsee asiakastuen kautta.

Suostumuksen peruuttaminen

Kun henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumuksen perusteella, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla asiakastuesta sähköpostitse.

Varastointi

Henkilötiedot poistetaan verkkokaupan asiakastilin sulkemisen yhteydessä, paitsi jos tietojen säilyttäminen on tarpeen kirjanpitotarkoituksiin tai kuluttajariitojen ratkaisemiseksi.
Verkko-ostoissa, jotka tehdään ilman asiakastiliä, ostohistoriaa säilytetään kolme vuotta.
Maksuja ja kuluttajariitoja koskevissa riitatapauksissa henkilötietoja säilytetään, kunnes vaatimus täytetään tai vanhentumisajan päättymiseen asti.
Kirjanpitotarkoituksiin tarvittavia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.


Erasure

Henkilötietojen poistamiseksi on otettava yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse. poistopyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluessa, ja poistoaika on määritettävä.

Lähetys

Sähköpostitse toimitettuihin henkilötietojen välityspyyntöihin vastataan kuukauden kuluessa. Asiakastuki tunnistaa henkilön ja ilmoittaa, mitä henkilötietoja on siirrettävä.

Suoramarkkinointiviestit

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, jos asiakas on antanut siihen suostumuksen. Jos asiakas ei halua vastaanottaa suoramarkkinointiviestejä, asiakkaan tulee valita asianmukainen linkki sähköpostin alaotsasta tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.
Kun henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin (profilointi), asiakkaalla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa alustavaa ja jatkokäsittelyä, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvä profilointi ilmoittamalla siitä asiakastuelle sähköpostitse. (vastaavat tiedot on toimitettava selvästi ja erillään muista tiedoista).


Riidanratkaisu

Henkilötietojen käsittelyä koskevat riidat ratkaistaan asiakastuen avulla (
info@hennaserai.com
Puh: +372 5669 7357).
Valvontaviranomainen on Viron tietosuojaviranomainen (info@aki.ee).